รหัสสินค้า : TG-01
ป้ายแท็กติดกระเป๋า
8.-
● 500-999 ชิ้น ราคาชิ้นละ 12.- ● 1000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 10.- ● 3000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 8.- รวมสกรีน 1 สี 1 จุด