รหัสสินค้า : N-01
ผ้าทอ 420D
ถุงรูดกีฬา - Made to order

กระเป๋าเปิดกว้างได้ถึง 34 cm

300 ชิ้น ใบละ 35.-

500 ใบ ใบละ 32.-

1,000 ชิ้น ใบละ 30.-

รวมสกรีน 1  สี 1 ด้าน