รหัสสินค้า : S2-04
กระเป๋าสปันบอนด์ - Spun-bonded
Made to order

กระเป๋าสปันบอนด์  ​Made to Order 

300 ใบๆ ละ 23.- 

500 ใบๆ ละ 21.- 

รวมสกรีน 1 สี 1 ด้าน