รหัสสินค้า : S1-04
กระเป๋าสปันบอนด์ - Spun-bonded
Made to order

กระเป๋าสปันบอนด์  Made to Order
300 ใบๆ ละ 22.-
500 ใบๆ ละ 20.-
รวมสกรีน 1 สี 1 ด้าน