รหัสสินค้า : YH-1061 (15 oz)
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
245.-

SS301 Inner   

SS304 Outer

*หากต้องการจำนวนมากหรือน้อยกว่า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย