รหัสสินค้า : Single A C-500-Singl
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
240.-

(Silver Gift Box+Satin Cloth) 255.-

(Silver Gift Box) 240.-

New Box Size : 22x30.5x8.2 cm

*หากต้องการจำนวนมากหรือน้อยกว่า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย