รหัสสินค้า : Set B YB500+Li888-Bl
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
415.-

(Silver Gift Box)

New Box Size : 22 x30.5x8.2 cm

*หากต้องการจำนวนมากหรือน้อยกว่า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย