รหัสสินค้า : Set B Y350+C350-Blac
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
395.-

New Box Size : 22x30.5x8.2 cm

*หากต้องการจำนวนมากหรือน้อยกว่า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย