รหัสสินค้า : Set A Y350+C50-Black
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
410.-

(Silver Gift Box+Satin Cloth)​

New Box Size : 22x30.5x8.2 cm

*หากต้องการจำนวนมากหรือน้อยกว่า กรุณาสอบถามฝ่ายขาย