รหัสสินค้า : FL500 (500 ml/17 oz)
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
190.-

SS201 Inner

SS201 Outer