รหัสสินค้า : DP1008(16 oz)
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
170.-

PP Inner

SS201 Outer