รหัสสินค้า : 30YT (30 oz)
กระติกน้ำ - Flasks Stainless Mug
220.-

SS304 Inner

SS201 Outer